Αρχείο για 28 Φεβρουαρίου 2009

Το αίτημα για την ανάγκη πρόσληψης λογοθεραπεύτριας και μιας επιπρόσθετης δασκάλας στο Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου «έχει τεθεί στην τουρκική πλευρά μέσω των Ηνωμένων Εθνών τόσο από το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και από τον Επίτροπο Προεδρίας Γιώργο Ιακώβου, προσωπικά, χωρίς δυστυχώς να υπάρξει μέχρι σήμερα θετική ανταπόκριση».

Αυτό αναφέρει σε απαντητική του επιστολή προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Νίκο Τορναρίτη, αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, ο Επίτροπος Προεδρίας Τίτος Χριστοφίδης. Ο Γιώργος Ιακώβου διαβεβαιώνει στην απάντησή του ότι «από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι την ευόδωση των προσπαθειών μας και θα σας τηρούμε ενήμερους των εξελίξεων».

Εξάλλου, με την ίδια ιδιότητα ο Νίκος Τορναρίτης έθεσε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού Ανδρέα Δημητρίου το θέμα της διακρατικής συνεργασίας αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων του ΚΥΣΑΤΣ με άλλους οργανισμούς διαπίστευσης και αναγνώρισης τίτλων σπουδών ειδικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της Ελλάδας στη βάση της συμφωνίας της Μπολόνιας.

Απαντώντας στον κ. Τορναρίτη, ο Υπουργός Παιδείας αναφέρει ότι κατά την επίσημη επίσκεψή του στις 24 Απριλίου 2008 στην Ελλάδα, «ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν με τον τότε Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ευριπίδη Στυλιανίδη ήταν και το θέμα της μη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ των τίτλων σπουδών που αποκτώνται μετά από φοίτηση σε κυπριακά δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα προβλήματα που υπάρχουν».

Επίσης, συνεχίζει ο Υπουργός Παιδείας, «στις 22 Ιουλίου 2008, στάλθηκε και πάλι στον Ευριπίδη Στυλιανίδη επιστολή σχετικά με το ίδιο θέμα και του ζητήθηκε όπως διερευνήσει το θέμα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάρει ακόμη απάντηση», καταλήγει ο Ανδρέας Δημητρίου.

ΠΗΓΗ