Κύπρος: «Βόρειοι» και «Νότιοι»…

Posted: 23 Μαρτίου 2009 in Uncategorized

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Η Ε.Ε. τοποθετείται εκ των προτέρων με σαφήνεια:

Η υπό συζήτηση λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας δεν μπορεί να συνάδει πλήρως με τις τέσσερις βασικές ελευθερίες (διακίνησης προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων), ούτε και με τις λοιπές αρχές και αξίες της Ε.Ε.

Αυτή είναι η δημοσία θέση της Επιτροπής διά τεχνοκρατών της, όπως ο Ζακ Κριστόφ Φιλορί, καθώς και μέσω του τελευταίου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που επιτρέπει προσωρινές μεταβατικές αποκλίσεις από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες. Υπό αυτές τις συνθήκες, η όποια εμπλοκή της Ε.Ε. στο Κυπριακό, διά των νομικών υπηρεσιών της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, θα στοχεύει, όπως έχει ήδη πει ο κ. Ρεν:

Στον τετραγωνισμό του κύκλου!

Το πρωτόκολλο 10

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις συνομιλίες για το Κυπριακό και στην Ε.Ε., καθώς και στη μορφή της λύσης, διαπιστώνουμε ότι η τουρκική πλευρά ζητά τα ακόλουθα είδη αποκλίσεων:

α) Μόνιμες αποκλίσεις. Αυτές μπορούν να προκύψουν επί διαφόρων ζητημάτων τμηματικά ή μέσω της κατάργησης του πρωτοκόλλου 10 επί τη βάσει του οποίου εντάχθηκε ολόκληρη η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ε.Ε., με αναστολή εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου στα κατεχόμενα λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Δηλαδή της κατοχής. Η αποδοχή της κατάργησης του πρωτοκόλλου 10 σημαίνει την ταυτόχρονη έξοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ε.Ε. και την είσοδο του νέου κράτους της Κύπρου, ανεξαρτήτως ποιο θα είναι επακριβώς το πολιτειακό του σύστημα. Εάν, δηλαδή, θα είναι ομοσπονδιακό, συνομοσπονδιακό ή κάτι μεταξύ των δύο. Μια τέτοια εξέλιξη οδηγεί στην παρθενογένεση, η οποία θα νομιμοποιηθεί μέσω της λογικής και πρακτικής του πρωτογενούς δικαίου και θα σημαίνει ότι χάνονται όλα τα δικαιώματα που παράγονταν από την Κυπριακή Δημοκρατία (ιδιοκτησίας κτλ.). Τα πάντα θα ισχύουν, πλέον, όπως η λύση θα ορίζει. Δηλαδή, θα έχουμε διάλυση και όχι συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

β) Τις περιστασιακές αποκλίσεις. Να έχει, δηλαδή, δικαίωμα ένα έκαστο των συνιστώντων κρατών να εφαρμόζει ρήτρα αποκλίσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Όπως π.χ. στην περίπτωση οικονομικής κρίσης ή κοινωνικής ταραχής. γ) Τις πολιτικές αποκλίσεις, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν στα πολιτικά δικαιώματα και να έχουν ακόμη και μόνιμο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, οι Ε/κ να μην μπορούν να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο βορρά σε επίπεδο Γερουσίας, όπου θα αποτυπώνεται η θεσμική ισότητα μεταξύ των δύο συνιστώντων κρατών κατά ποσοστό 50% με 50%. Εάν, μάλιστα, υιοθετηθούν οι ρήτρες του σχεδίου Ανάν (ως φαίνεται προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε), από τις 50 π.χ. έδρες του νότιου συνιστώντος κρατιδίου, οι Ε/κ θα κατέχουν στη Γερουσία μόνο τις 47.

Οι άλλες τρεις έδρες θα ανήκουν στους Λατίνους, στους Μαρωνίτες και στους Αρμενίους. Οι Έλληνες της Κύπρου θα είναι μειοψηφία συγκριτικά με τους Τ/κ! Βεβαίως, εάν παρατηρήσει κάποιος προσεκτικά τη διατύπωση των εισηγήσεων της κυπριακής Κυβέρνησης, στο θέμα της εκ περιτροπής Προεδρίας, που επεκτείνεται σε όλους τους θεσμούς (της Βουλής και της Γερουσίας), θα διαπιστώσει το εξής:

Το κράτος είναι όντως συνεταιρικό και η συνέχιση του Ελληνισμού στην Κύπρο τελεί εν κινδύνω. Γιατί τελούμε εν κινδύνω; Διότι, στις προτάσεις της Κυβέρνησης, που υποβλήθηκαν στη λογική των «βορείων» και των «νοτίων», γίνεται απλώς αναφορά σε πλειοψηφούν κρατίδιο. Εάν, δηλαδή, μελλοντικά το πλειοψηφούν κρατίδιο θα είναι αυτό του βορρά, λόγω π.χ. νέων εποικιστικών ρευμάτων που θα λαμβάνουν τη μορφή των παράνομων αρχικά και εν συνεχεία νόμιμων εκ Τουρκίας εργατών, οι οποίοι θα λαμβάνουν πρώτα την εσωτερική τ/κ ιθαγένεια και στο τέλος την κοινή Κυπριακή, τότε το βόρειο κρατίδιο, που στην ουσία θα αποτελείται από Τούρκους, θα αναλάβει την Προεδρία για τέσσερα χρόνια, έναντι δύο του άλλου συνιστώντος κρατιδίου του νότου. Ή θα πάμε σε κρίση…

Αποκλίσεις και ρατσισμός

Περί της τεκμηρίωσης του κινδύνου υπάρχει ακόμη ένα επιχείρημα:

Το βόρειο κρατίδιο θα συνεχίσει να έχει τουρκικό χαρακτήρα και να αυξάνεται με εποικιστικά ρεύματα, καθότι η Τουρκία, λόγω της πληθυσμιακής της έκρηξης, η οποία τρομάζει ακόμη και αυτήν την Ε.Ε., θα επιδιώκει εξαγωγή πληθυσμού. Αντιθέτως, στο νότο θα αρχίζει να φθίνει ο ελληνικός και πλειοψηφικός του χαρακτήρας. Προσέξετε ποια θα είναι η φόρμουλα διάσωσης του Ελληνισμού, η οποία, όμως, πάσχει από δημοκρατικά ελλείμματα: Η διάσωση των Ε/κ λέγεται ότι θα μπορεί να γίνει στη βάση του σχεδίου Ανάν και ρατσιστικών διατάξεων. Ότι, δηλαδή, τα 2/3 του ενός συνιστώντος κρατιδίου θα είναι Ελληνόφωνοι και το 1/3 Τουρκόφωνοι ή άλλοι, και αντίστροφα. Όμως, αυτή η ρύθμιση είναι αντίθετη και με τις τέσσερεις θεμελιώδεις ελευθερίες και με τις αρχές και αξίες της Ε.Ε. Επισφραγίζουν τη λογική και την πρακτική των δύο κρατών και διαγράφουν νομικά και πολιτικά κεκτημένα. Γιατί; Διότι, με βάση το Σύνταγμα της Ζυρίχης, η νόμιμη πλειοψηφία στο βορρά ανήκει πληθυσμιακά και ιδιοκτησιακά στους Ε/κ, η οποία διάταξη περί ποσοστώσεων είναι συναφής: 1) Με το διζωνικό δικοινοτικό ομόσπονδο χαρακτήρα της λύσης. 2) Για να έχει, όντως, προστατευτικό χαρακτήρα θα πρέπει να είναι μόνιμης απόκλισης, με ρατσιστικό και διχοτομικό χαρακτήρα, καθώς και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες ακρωτηριασμένες. Συνεπώς, η λύση υπεισέρχεται σε ένα φαύλο κύκλο! Και καθόλου, λοιπόν, τυχαίο δεν είναι ότι: Αφενός, η βάση της διευθέτησης του προβλήματος παραμένει το σχέδιο Ανάν, αφετέρου -μέσω της υπό συζήτηση λύσης της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας- δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς προσωρινές ή μόνιμες αποκλίσεις.

Γόρδιος δεσμός και σχέδιο Β’

ΑΛΗΘΕΣ, βεβαίως, είναι και το εξής:

Ορθώς η Κυβέρνηση δεν αποδέχεται κατάργηση του πρωτοκόλλου 10, διότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο θα έχουμε στην ουσία νέο κράτος και ουχί συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεπώς, χρειάζεται νέα έγκριση εισόδου στην Ε.Ε. και θετική ψήφος από το σύνολο των λοιπών 26 κρατών-μελών. Εάν ένα από αυτά πει όχι, το νέο κράτος της Κύπρου θα βρεθεί εκτός Ε.Ε. Ποιος μπορεί να ελέγξει κάτι τέτοιο; Από την άλλη, όμως, είναι κοινό μυστικό ότι Κυβέρνηση και κόμματα είναι έτοιμα να αποδεχτούν, στο πλαίσιο της λύσης, αποκλίσεις προσωρινού μεταβατικού χαρακτήρα. Βεβαίως, ουδέν μονιμώτερον του προσωρινού. Ερώτημα: Τι θα πράξουμε εάν η τουρκική πλευρά ζητήσει παράταση μετά τη λήξη μεταβατικής περιόδου αποκλίσεων από το κοινοτικό κεκτημένο, διάρκειας 10 π.χ. ετών; Μάλλον, η ηγεσία μας θα συναινέσει στη βάση του ακόλουθου προς το λαό προσχήματος: Τι θέλετε; Να πούμε όχι για να μπούμε σε περιπέτειες και προβλήματα, που θα οδηγήσουν ακόμη και σε διάλυση; Δεν θα είναι σοφότερο να συμπεριφερθούμε ευέλικτα και ρεαλιστικά, αποδεχόμενοι παράταση αποκλίσεων; Στην πράξη ο κ. Ταλάτ εγείρει ήδη θέμα προσωρινών μεταβατικών αποκλίσεων που θα αφορούν εκτός των άλλων και την οικονομία! Τα πράγματα εξελίσσονται, όπως το είχαμε προβλέψει προ ημερών, τονίζοντας από αυτές τις στήλες ότι η αποδοχή αποκλίσεων -έστω και προσωρινών- από τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες ανοίγει, εκτός των άλλων, τρύπα για την ενότητα της οικονομίας και του κράτους. Το ζήτημα αυτό ετέθη ήδη από τον κ. Ταλάτ στις συνομιλίες. Και το ερώτημα, βεβαίως, έχει ως εξής: Μπορούμε να ξεμπλέξουμε, και πώς, από μια διαδικασία λύσης για την οποία η Ε.Ε. μάς έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα συνάδει πλήρως με τις θεμελιώδεις ελευθερίες της και τις δημοκρατικές αρχές και αξίες της; Πώς να ξεμπλέξουμε όταν η ευέλικτη πολιτική του Προέδρου επί του συγκεκριμένου θέματος εμφανίζεται μονολιθική, καθότι δεν έχει εναλλακτικό σχέδιο Β(!);

Η τρύπα στις ελευθερίες και οικονομικές επιπτώσεις

ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ από τις αρχές της Ε.Ε. και των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών, μόνιμες ή προσωρινές-μεταβατικές, που θα ξεκινούν λίγο πιο πάνω από το μηδέν και ενδεχομένως να φτάσουν χρονικά στο άπειρο, θα καλύπτουν όλες τις πτυχές του Κυπριακού. Οικονομικώς ομιλούντες, καθόλου τυχαίες δεν είναι οι αποκλίσεις, τις οποίες επιδιώκει ο Ταλάτ κατόπιν εντολών της Άγκυρας:

1) Φοβάται ότι σε μια ενιαία οικονομία θα απορροφηθεί το δικό του κρατίδιο από το ε/κ, οπότε μέχρι να εξισορροπηθούν οι δύο οικονομίες θα πρέπει να ζουν χώρια και η τ/κ να είναι προστατευόμενη, που σημαίνει αποκλίσεις από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες (διακίνησης αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων). Τι γίνεται, όμως, εάν π.χ. οι οικονομίες δεν εξισορροπηθούν; Οι προσωρινές μεταβατικές αποκλίσεις των 10 ή 20 ετών θα πάρουν νέα παράταση; Θα οδηγηθούν προς μονιμοποίηση;

2) Οι διαχωριστικές οικονομικές γραμμές θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε η Κύπρος να παραμείνει διχοτομημένη σε ό,τι αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία.

Αυτό σημαίνει ότι:

α) Θα αποτελείται από δύο περιφέρειες αντί από μια ενιαία που είναι σήμερα.

β) Η μερίδα του λέοντος θα πηγαίνει προς το τ/κ συνιστών κράτος και στο πλούσιο ε/κ, του οποίου το ΑΕΠ ξεπερνά το 85% του μέσου όρου της Ε.Ε., θα δίδονται ψίχουλα. Η ανάπτυξη θα «μετακομίσει» στο βορρά. Το ερώτημα, υπό αυτές τις συνθήκες, έχει ως εξής:

Θα γίνει ο βορράς πλουσιότερος χωρίς να φτωχύνει ο νότος ή, τελικώς, θα γίνεται φτωχότερος ο νότος για να γίνεται πλουσιότερος ο βορράς; Ακόμη λοιπόν και αυτό το αναμενόμενο οικονομικό μπουμ λόγω λύσης, μπορεί να παραμείνει στη σφαίρα του wishful thinking, δηλαδή του ευσεβοποθισμού αντί της πραγματικότητας. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει; Ότι ο νότος ενδέχεται να γίνεται δυσανάλογα φτωχότερος απ’ ό,τι ο βορράς πλουσιότερος. Ή, τελικά, ο βορράς να μη δύναται για πολλούς λόγους να φτάσει το νότο; Εάν η οικονομία της Κύπρου δεν είναι ενταγμένη σε ένα ενιαίο σύστημα οικονομίας, που θα οικοδομεί κοινή δράση εντός και εκτός Κύπρου, το βόρειο τμήμα του νησιού θα συνεχίσει να τελεί υπό την τουρκική επιρροή, κηδεμόνευση και ομηρία! Ξέρει, λοιπόν, τι κάνει η Άγκυρα… στις συνομιλίες.

ΠΗΓΗ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s