Αρχείο για 21 Απριλίου 2012


Μια ιδιαίτερα θεαματική ικανότητα φαίνεται ότι διαθέτουν οι μαύρες αρκούδες. Όπως υποστηρίζουν Αμερικανοί ερευνητές, οι αρκούδες αυτές έχουν την ιδιότητα να αυτοθεραπεύονται κατά τη διάρκεια της χειμερίας νάρκης. (περισσότερα…)