Αρχείο για 1 Μαΐου 2012

Λαογραφία: Οι εορτές του Μαΐου έχουν πανάρχαια καταγωγή και σχετίζονται με τον κύκλο των εποχών και την αναγέννηση της φύσης. Από πολλούς ιστορικούς και εθνολόγους θεωρούνται επιβιώσεις αγροτικών λατρευτικών εκδηλώσεων και μυστηριακών ιεροτελεστιών σχετικών με τη γονιμότητα των φυτών και των ζώων. Οι εορτές αυτές, από τις σημαντικότερες του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού, συχνά συνδέονταν με θρησκευτικές εορτές (όπως της χριστιανικής Πεντηκοστής) και τελούνταν είτε την πρώτη μέρα του μήνα είτε την πρώτη Κυριακή του, έως ότου συγχωνεύτηκαν στην εορτή της Πρωτομαγιάς. (περισσότερα…)