Αρχείο για 8 Ιουλίου 2012

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι λόγοι για τους οποίους η ανακάλυψή του αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε το Σύμπαν.

Ο φυσικός Peter Higgs, που έδωσε το όνομά του στο νέο σωματίδιο με τη θεωρία που διατύπωσε μαζί με άλλους στα μέσα του προηγούμενου αιώνα.

Το Βασικό Μοντέλο της φυσικής των σωματιδίων περιγράφει τις αρχές που διέπουν τα στοιχειώδη σωματίδια και τις δυνάμεις που αλληλεπιδρούν στο Σύμπαν. Μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει εξήγηση για το πώς τα σωματίδια αυτά αποκτούν μάζα. (περισσότερα…)