Αρχείο για 2 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΛΑΣ

Νέα στοιχεία ισχυρίζεται ότι βρέθηκαν στην ανασκαφή που διεξήγε μέχρι τα τελευταία χρόνια στην Ιθάκη η Λίτσα Κοντορλή-Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 269 επιπλέον λέξεις