Αρχείο για 5 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΛΑΣ

Καφενείο 05Η παραδοσιακή φορεσιά είναι είδος λαϊκής δημιουργίας και έκφρασης. Οι άμεσες ανάγκες του ανθρώπου να ντυθεί, πρακτικές και αισθητικές, σε  μία εποχή που δεν υπάρχει η οικουμενικότητα του συρμού, διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιστορικές επιδράσεις, τις συνθήκες διαβίωσης και την προσωπική και κοινωνική ταυτότητα του ατόμου. Αυτά επηρεάζουν και καθορίζουν την ενδυμασία και συγχρόνως δημιουργούν τις ποικιλίες στη μορφή και στο είδος της.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 930 επιπλέον λέξεις