Αρχείο για 28 Μαρτίου 2014

ΕΛΛΑΣ

Φορεσιά Πάφου-3 Αν και όλες οι παραδοσιακές ενδυμασίες της Κύπρου είναι σήμερα σχετικά παραγνωρισμένες, αλλά και παραμορφωμένες από τα διάφορα κυπριακά λαογραφικά χορευτικά συγκροτήματα, η γυναικεία σαγιά της Πάφου είναι ίσως η πιο παραγνωρισμένη και άγνωστη από όλες τις άλλες.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 873 επιπλέον λέξεις