Αρχείο για 13 Οκτωβρίου 2014

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Posted: 13 Οκτωβρίου 2014 in Uncategorized

ΕΛΛΑΣ

ΜΕΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ  ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣΚαθώς πηγαίναμεν ήτο κατήφορος. Είχε κατεβή ο Ζέζας από το άλογον, ως και ο Πέτρος, και τα αλόγατα πήγαιναν εμπρός και πηγαίναμεν δια την Στάτιτσα. Μας είχε πη ο Γρηγόρης ότι γνω­ρίζει εκεί ένα παιδί. Καθώς πηγαίναμεν σιγά, ήμην όπισθεν του Ζέζα’ έκαμα να βγω εμπροστά του δια να επιταχύνωμεν το βήμα ολίγον. Αμέσως με απέτρεψεν ο Ζέζας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 870 επιπλέον λέξεις