Αρχείο για 23 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΛΑΣ

Σεισμός, τυμβωρύχοι ή μπάζωμα έσυραν το κεφάλι τόσο μακριά από τον κορμό. – Δείγμα εξαιρετικής τέχνης το γλυπτό.

amfipoli_007Μια πιο έντονη αχλύ μυστηρίου έχει καλύψει το μνημείο στον λόφο Καστά μετά την αποκάλυψη του υπέροχου κεφαλιού σφίγγας μέσα στις επιχώσεις του τρίτου θαλάμου (τέταρτος χώρος, περιλαμβανομένης της εισόδου με τις σκάλες).

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.722 επιπλέον λέξεις