Αρχείο για 5 Νοεμβρίου 2014

ΕΛΛΑΣ

Οι Σφίγγες, οι Καρυάτιδες και το ψηφιδωτό είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ευρήματα που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ταφικό μνημείο.Οι Σφίγγες, οι Καρυάτιδες και το ψηφιδωτό είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ευρήματα που αποδεικνύουν ότι πρόκειται για ταφικό μνημείο.

Οι γρίφοι και τα μυστήρια γύρω από το ταφικό μνημείο της Αμφίπολης παραμένουν και οι προσπάθειες της ανασκαφικής ομάδας λίγο πριν από το τέλος της ανασκαφής επικεντρώνονται στο τεχνητό όρυγμα που εντοπίσθηκε στον τρίτο θάλαμο, κάτω από το ύψος του δαπέδου, σε μια επιφάνεια περίπου 8,5 τετραγωνικών μέτρων.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2.542 επιπλέον λέξεις