Αρχείο για 9 Νοεμβρίου 2014

ΕΛΛΑΣ

Ελαιογραφία του ιταλού ζωγράφου ΓκαττέριΕλαιογραφία του ιταλού ζωγράφου Γκαττέρι

Κορυφαία πράξη του απελευθερωτικού αγώνα των Κρητών, σύμβολο ηρωισμού και θυσίας. Είναι το σημαντικότερο επεισόδιο της Κρητικής Επανάστασης του 1866.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 736 επιπλέον λέξεις