Αρχείο για 25 Νοεμβρίου 2014

ΕΛΛΑΣ

ελληνική γλώσσα2Γράφει ο Αθανάσιος Δέμος

Είναι γνωστό ότι η Ελληνική Γλώσσα είναι η μητέρα όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών και όχι μόνον. Και δεν είναι μόνη αυτή η προσφορά της στη δημιουργία των γλωσσών αυτών. Συνεχίζει και σήμερα να είναι πηγή έμπνευσης για δημιουργία νέων λέξεων, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι αέναος πηγή δημιουργίας νέων επιστημονικών όρων.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 993 επιπλέον λέξεις