Αρχείο για 23 Ιανουαρίου 2015

ΕΛΛΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΤου Παύλου Νιρβάνα, Πειραιάς, 1 Οκτωβρίου 1935

Δεν το κρύβω πως ανησυχώ πολύ για τους ήρωες που πρόκειται να μαρμαρώσουν κάθε φορά. Όταν πρόκειται να μαρμαρώσει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα, κάθε ανησυχία είναι δικαιολογημένη.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 766 επιπλέον λέξεις