Αρχείο για 6 Φεβρουαρίου 2015

ΕΛΛΑΣ

ιππήλατα τραμ Γράφει ο Αθανάσιος  Δέμος

Πριν αναφερθούμε σε οτιδήποτε έχει σχέση με το θέμα μας, πρέπει να γνωρίζουμε, ότι οι Τούρκοι έφυγαν οριστικά από την Αθήνα το 1833. Δηλαδή σε όλο το διάστημα που ήταν Κυβερνήτης ο Ιω. Καποδίστριας με πρωτεύουσα το Ναύπλιο, η τουρκική φρουρά παρέμενε στην Ακρόπολη. Το 1833 ήλθε στην Ελλάδα ο πρώτος βασιλιάς Όθων. Την 1 Δεκεμβρίου 1834 η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Φεύγοντας οι Τούρκοι από την Αθήνα εγκατέλειψαν κάπου διακόσιες καμήλες και άλλα τόσα «καμηλάκια», σε κάτι σταύλους, που είχαν γύρω στο Θησείο. Κανένας, όμως, από τους Αθηναίους δεν ενδιαφέρθηκε για την τύχη τους, επειδή το ζώο αυτό χρειάζεται όχι μόνον ειδική τροφή, αλλά και ειδική μεταχείριση.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.445 επιπλέον λέξεις