Αρχείο για 6 Απριλίου 2016

ΕΛΛΑΣ

2015-12-08_205204Γράφει ο Παναγιωτίδης Μάρκος

Στην αρχή μπήκαν στην χώρα παράνομα και… δεν συνελήφθησαν. Μετά άρχισαν τους βανδαλισμούς σε ναΐσκους και… δεν συνελήφθησαν. Αμέσως μετά έκλεισαν δρόμους, παρακωλύοντας τις συγκοινωνίες και… δεν συνελήφθησαν. Στη συνέχεια, διέφυγαν από τον χώρο προσωρινής κράτησής τους και… δεν συνελήφθησαν. Τέλος, κατέλαβαν το λιμάνι του νησιού δημιουργώντας προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του και… πάλι δεν συνελήφθησαν.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 320 επιπλέον λέξεις