Αρχείο για 19 Απριλίου 2016

ΕΛΛΑΣ

APTH«Πράσινο φως» άναψε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην ίδρυση εισαγωγικής κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 324 επιπλέον λέξεις