Αρχείο για 29 Μαΐου 2016

ΕΛΛΑΣ

ΚΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ_ΜΓράφει ο Λεωνίδας Κουμάκης

«Μαρμαρωμένος Βασιλιάς και θα ξυπνώ απ” το μνήμα το μυστικό
και το άβρετο που θα με κλιή, θα βγαίνω και τη χτιστή Χρυσόπορτα
ξεχτίζοντας θα τρέχω και καλιφάδων νικητής και τσάρων κυνηγάρης
πέρα στην Κόκκινη Μηλιά, θα παίρνω την ανάσα».

(Από την ποιητική σύνθεση του Κωστή Παλαμά «Η Φλογέρα του Βασιλιά»)

Δείτε την αρχική δημοσίευση 802 επιπλέον λέξεις