Αρχείο για 2 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΛΑΣ

13145«Υποδοχή των οστών των Ηρώων Πεσόντων στην Κύπρο την 22α Ιουλίου 1974 στην επιχείρηση «ΝΙΚΗ», δεκαπέντε (15) Ηρώων συμπολεμιστών μας και ενός (1) αεροπόρου στο αεροδρόμιο του Τατοΐου την Τρίτη 4 Οκτωβρίου ». ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ’74»

Δείτε την αρχική δημοσίευση 502 επιπλέον λέξεις