Αρχείο για 7 Απριλίου 2017

ΕΛΛΑΣ

Σα να λύθηκαν όλα τα προβλήματα της χώρας, η κυβέρνηση αποφάσισε να ξαναγράψει την ιστορία στο σχολείο!

Δείτε την αρχική δημοσίευση 192 επιπλέον λέξεις