Αρχείο για 25 Απριλίου 2017

ΕΛΛΑΣ

Σύμφωνα με την Eurostat η μεγαλύτερη ομάδα που αιτήθηκε υπηκοότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι Αλβανοί.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 159 επιπλέον λέξεις