Αρχείο για 28 Απριλίου 2017

ΕΛΛΑΣ

Ο Εμμανουήλ Μακρόν (Emmanuel Macron) είναι το “golden boy” της Ευρωκρατίας και το μακρύ χέρι της Νεοφιλελεύθερης Globalist Ελίτ

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.805 επιπλέον λέξεις