Αρχείο για 22 Ιουνίου 2017

ΕΛΛΑΣ

Επιστολή προς τους αρμοδίους συνέταξαν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στους χώρους του ιδρύματος.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 481 επιπλέον λέξεις

Advertisements