Αρχείο για 24 Αυγούστου 2017

ΕΛΛΑΣ

Κάποτε οι άνομες ενέργειες γίνονταν στο σκότος, τώρα γίνονται στο φως με πλήρη αδιαφορία για την όποια αντίθεση και άμετρο εμπαιγμό.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 645 επιπλέον λέξεις

Advertisements