Αρχείο για 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΛΛΑΣ

Από τον Απρίλιο του ’41 έως τον Σεπτέμβριο του ’44, οι Έλληνες της Μακεδονίας και της Θράκης πέρασαν μαρτυρικά χρόνια.

Οι αλυτρωτικές βλέψεις της Βουλγαρίας για τη Μακεδονία χρονολογούνται ήδη από την εποχή της εθνογένεσής της και τη σταδιακή παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τις αρχές του 20ού αιώνα μάλιστα, η σύγκρουσή της με την Ελλάδα για τον έλεγχο της περιοχής παίρνει τη μορφή ακήρυχτου πολέμου, με τον Μακεδονικό Αγώνα.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.371 επιπλέον λέξεις

Advertisements