Αρχείο για 24 Νοεμβρίου 2018

ΕΛΛΑΣ

Να αλλάξουμε το όνομα του Βασίλειου Βουλγαροκτόνου ζητούν οι Σκοπιανοί! Απίστευτες απαιτήσεις για αλλαγές στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 347 επιπλέον λέξεις