Αρχείο για 29 Νοεμβρίου 2018

Η αλητεία δεν θα περάσει

Posted: 29 Νοεμβρίου 2018 in Uncategorized

ΕΛΛΑΣ

Αυξάνεται ο βρώμικος πόλεμος λάσπης αλλά και τρομοκρατίας εναντίον των νέων μας που αντιδρούν (με καταλήψεις, πορείες, συγκεντρώσεις κλπ) στην προδοσία της Μακεδονίας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 257 επιπλέον λέξεις