Αρχείο για 3 Φεβρουαρίου 2019

ΕΛΛΑΣ

Δεν δίνουν ψήφο στους Έλληνες του εξωτερικού!

Προηγούμενο δεν έχουν οι ελληνοποιήσεις και οι αποδόσεις ιθαγένειας από την κυβέρνηση ιδιαίτερα από τον Οκτώβριο του ΄18. Πρόκειται για κυριολεκτικά για μια «βιομηχανία» παραγωγής Ελλήνων μόνο η «παραγωγή» αυτή δεν γίνεται στο… μαιευτήριο αλλά με πολιτικές πράξεις.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 657 επιπλέον λέξεις