Αρχείο για 19 Φεβρουαρίου 2019

ΕΛΛΑΣ

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά χρειάζονται καθοδήγηση η τροπολογία εξαφανίζει τις θεμελιώδεις αναφορές της οικογένειας.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 275 επιπλέον λέξεις