Αρχείο για 28 Ιουλίου 2019

ΕΛΛΑΣ

Εφημερίς Εστία

Ἡ Μεράλ Ἀκσενέρ κατά τήν ὁμιλία της ζήτησε «ἀνεξάρτητο» τουρκικό κράτος στήν Θράκη.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 590 επιπλέον λέξεις