Αρχείο για 5 Αυγούστου 2019

Οι ΜΚΟ και το AIRBNB

Posted: 5 Αυγούστου 2019 in Uncategorized

ΕΛΛΑΣ

Πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται για το Airbnb, γιατί αυξάνει τα ενοίκια, λένε, και αλλοιώνει τον πληθυσμό της πόλης, λένε, λόγω του ότι δεσμεύει μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων για συγκεκριμένη χρήση.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 401 επιπλέον λέξεις