Αρχείο για 9 Αυγούστου 2019

ΕΛΛΑΣ

Toυ Δημήτρη Κουρέτα*

Τι ορίζει ο νόμος 4485/2017 στο άρθρο 3 § 2 για το πανεπιστημιακό άσυλο: Επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των ΑΕΙ επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακουργημάτων, καθώς και εγκλημάτων κατά της ζωής και ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 452 επιπλέον λέξεις