Αρχείο για 24 Αυγούστου 2019

ΕΛΛΑΣ

Γράφει ο Boris Kalnoky* – Μετάφραση Βαγγέλης Γεωργίου

Κάποτε, αν η συζήτηση πήγαινε στην Ευρώπη γρήγορα το πιο πιθανό ήταν να κυριαρχήσουν ζητήματα τεχνικής φύσεως για τον τρόπο που λειτουργεί η ΕΟΚ/ΕΕ. Για παράδειγμα, τα βουνά βουτύρου και οι λίμνες γάλακτος που δημιουργήθηκαν από τις γεωργικές επιδοτήσεις των Βρυξελλών έπρεπε να μειωθούν με άλλες επιδοτήσεις που θα καταβάλλονταν στους αγρότες για να μην παράγουν άλλο βούτυρο και γάλα. Ποιος μπορούσε να τα καταλάβει όλα αυτά; Ωστόσο, δεν χρειαζόταν, διότι τα αφήναμε στους τεχνοκράτες.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 797 επιπλέον λέξεις