Αρχείο για 13 Οκτωβρίου 2019

ΕΛΛΑΣ

Του Ανδρέα Θεοφάνους*

Αναμφίβολα η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη η οποία στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ηγεμονία της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Τούρκοι δεν κρύβουν τις προθέσεις τους. Ο Πρόεδρος Ερντογάν καθώς και άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του προβαίνουν συστηματικά σε δηλώσεις περί τούτου.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 586 επιπλέον λέξεις