Αρχείο για 15 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΑΣ

Το ότι η Εκκλησία έχει λειτουργήσει στον εποικισμό με τρόπο που σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τον ρόλο της είναι δεδομένο εδώ και χρόνια.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 263 επιπλέον λέξεις