Αρχείο για 20 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΑΣ

Οι Πρέσπες άνοιξαν «τον ασκό του Αιόλου».

Γράφει: Θεόφραστος Ανδρεόπουλος

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών με την οποία ουσιαστικά παραδόθηκαν στα Σκόπια τα κληρονομικά δικαιώματα της Μακεδονίας, έχουν ανακινηθεί από διάφορους περίεργους κύκλους ζητήματα μη συνοχής του ελληνικού εθνικού «κορμού» και ότι στην Ελλάδα, στην ουσία διαβιούν «μειονότητες» που έχουν διαφορετική φυλετική και εθνική συνείδηση από την ελληνική.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 399 επιπλέον λέξεις