Αρχείο για 19 Ιανουαρίου 2020

ΕΛΛΑΣ

Έρχεται εκτουρκισμός

H Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται έθνη. Το δηλώνει εδώ και χρόνια και εφαρμόζει πολιτικές στα κράτη-μέλη της, οι οποίες διαλύουν την εθνική τους υπόσταση.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 429 επιπλέον λέξεις