Αρχείο για 25 Ιανουαρίου 2020

ΕΛΛΑΣ

Σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαρραλέοι, θα λάβουν υπό μάλης τα διαβατήριά τους και θα γίνουν μπουχός!

Δείτε την αρχική δημοσίευση 313 επιπλέον λέξεις