Αρχείο για 4 Φεβρουαρίου 2020

ΕΛΛΑΣ

Σε ένα ευνομούμενο κράτος, η σημαία και τα εθνικά σύμβολα αντιμετωπίζονται με σεβασμό όχι μόνο από το σύνολο του πληθυσμού, αλλά και από τις πολιτικές ελίτ, επειδή η εικόνα τους άπτεται της απαίτησης του έθνους για πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες, καθώς και για δίκαιη κατανομή του πλούτου.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 662 επιπλέον λέξεις