Αρχείο για 13 Φεβρουαρίου 2020

Γενιτσαρισμός και 1821

Posted: 13 Φεβρουαρίου 2020 in Uncategorized

ΕΛΛΑΣ

Από τον Χαράλαμπο Β. Κατσιβαρδά δικηγόρο

Η απάλειψη του σταυρού από το σήμα της επίσημης επιτροπής διά τον εορτασμό των 200 ετών εκ της Επαναστάσεως του 1821 συνιστά μία εσκεμμένη παράλειψη του εθνομηδενιστικού πνεύματος που διαπνέει πασιδήλως ένιους εκ των διοργανωτών, οι οποίοι επιχειρούν παντοιοτρόπως την παραχάραξη της ελληνικής Ιστορίας, τον βίαιο ακρωτηριασμό των Ελλήνων από το παρελθόν τους και την εν γένει βαθμιαία κατάργηση του εθνικού αυτοπροσδιορισμού μας, διά της μεθοδευμένης λήθης και της εκριζώσεως όλων των ταυτοποιητικών αρμών του έθνους (γλώσσα, Ιστορία, πολιτισμός, θρησκεία).

Δείτε την αρχική δημοσίευση 396 επιπλέον λέξεις