Αρχείο για 19 Φεβρουαρίου 2020

ΕΛΛΑΣ

Oι -έστω καθυστερημένες- πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ανατολικού Αιγαίου περί «ανεξάρτητης διαχείρισης του εποικιστικού προβλήματος από την κεντρική εξουσία», πλέον των κινδύνων της εσωτερικής «γκριζοποίησης» της περιοχής, καθώς και άλλων περιοχών μελλοντικά, γεννά εύλογα ερωτήματα ως προς τη συνταγματική νομιμότητα των δηλώσεων.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 667 επιπλέον λέξεις