Αρχείο για 8 Μαρτίου 2020

ΕΛΛΑΣ

Δυο είναι οι γραμμές που υπερασπίζονται την μετανάστευση και εκφράζονται από πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες, απόφοιτους του London School of Economics ή παρεμφερών ιδρυμάτων:

Δείτε την αρχική δημοσίευση 273 επιπλέον λέξεις