Αρχείο για 18 Μαρτίου 2020

ΕΛΛΑΣ

Προσφάτως αναρτήθηκε σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους η μετάφραση άρθρου από την κυρία Ρ. Κουτρουμάνου σχετικού με τη δαιδαλώδη τουρκική διείσδυση στους μηχανισμούς εξουσίας και λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 687 επιπλέον λέξεις