Αρχείο για 22 Δεκεμβρίου 2022

Χριστούγεννα χωρίς Χριστό

Posted: 22 Δεκεμβρίου 2022 in Uncategorized

ΕΛΛΑΣ

Συρόμαστε διανοητικά εξανδραποδισμένοι προς την καθολική επίθεση κατά της oρθόδοξης παράδοσης.

Γράφει ο Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς

Ο εθνομηδενισμός συνεπάγεται την αποσύνδεση του έθνους από το κράτος αλλά και τον συνακόλουθο ακρωτηριασμό εκ των ριζών μας, υπό τη μείζονα έκφανση της διαχρονικής πολιτισμικής ταυτότητας και των παραδόσεών μας, δοθέντος ότι το έθνος προϋπήρχε της έννοιας του κράτους.


Δείτε την αρχική δημοσίευση 333 επιπλέον λέξεις