Αρχείο για 15 Μαρτίου 2020

ΕΛΛΑΣ

Ο κορωνοιός θα αποδειχθεί πολύ χειρότερος από την κρίση της Lehman Brothers γιατί χτυπάει οριζόντια τις οικονομίες, χτυπάει οριζόντια τις κοινωνίες και χτυπάει οριζόντια τις επιχειρήσεις.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 569 επιπλέον λέξεις